Opleiding

Les Scouts organiseren een opleidingstraject voor de leid(st)ers van de federatie. Na dit traject krijg je twee attesten:

Attest van animator in een vakantiecentrum (Federatie Wallonië-Brussel)

In het kader van het decreet Centre de vacances, kunnen de leid(st)ers een erkend attest door de Federatie Wallonië-Brussel bekomen (het attest van animator in een vakantiecentrum).

Attest van scoutsleid(st)er (Woodbadge)

De animatoren die hun traject voltooien krijgen ook het attest van scoutsleid(st)er (Woodbadge), erkend door de Wereldorganisatie van scouting (WOSM). Dit attest wordt gesymboliseerd door de boomstammen.