Een federatie van eenheiden

Onze structuur

De 405 lokale groepen die scouting levend houden, staan centraal in ons werk.
Op elk niveau willen we hetzelfde bereiken: luisteren naar elke scout en zo goed mogelijk bijdragen tot zijn of haar ontwikkeling.

Het lokale niveau

De eenheid

Idealiter heeft elke eenheid afdelingen voor elke leeftijdsgroep, in overeenstemming met onze vier takken: Kapoenen (6-8 jaar), Kabouters/Welpen (8-12 jaar), Jonggidsen/Jongverkenners (12-16 jaar) en Gidsen/Verkenners (16-18 jaar).

 • De scouts van elke tak worden omkaderd door leid(st)ers.
 • Alle scoutsleid(st)ers samen vormen de groepsleiding, met aan het hoofd een groepsleid(st)er.
 • De leiding wordt ondersteund door het eenheidsteam, samengesteld uit de eenheidsleid(st)er en zijn teamleden.

De Eenheidsraad

De algemene organisatie van de eenheid wordt verzekerd door de eenheidsraad (scoutsleid(st)ers, leden van het eenheidsteam en de eenheidsleid(st)er).
Het begrip eenheidsraad slaat tegelijk op de vergaderingen zelf als de groep van personen.

De ativiteitenovereenkomst van de eenheid

Om de twee jaar werkt de eenheidsraad een Activiteitenovereenkomst van de eenheid uit en kiest de eenheidsleid(st)er en zijn team. De eenheidsraad neemt alle beslissingen over het leven binnen de eenheid (van het pedagogische denkwerk tot het beheer). Ze komt meerdere keren per jaar samen.

De lokale verantwoordelijken: het eenheidsteam

De eenheidsleid(st)er moet minstens 27 jaar oud zijn. Hij/Zij is de lokale verantwoordelijke van een scoutseenheid. Samen met zijn/haar team omkadert hij/zij de leid(st)ers, helpt hen bij de uitwerking van hun activiteiten en coördineert hun educatieve activiteiten. Hij/Zij werft de scoutsleid(st)ers dus aan en geeft toestemming om op kamp te vertrekken.
De eenheidsleid(st)er is ook de eerste gesprekspartner van de ouders en het belangrijkste contact van de eenheid met de buitenwereld (gemeentelijke overheden, enz.).
Het eenheidsteam vervoegen is een van de manieren om ons dagelijks te ondersteunen.

Het federale niveau

Scout Leader Skills

De federatievergadering

 • De federatievergadering komt samen om de federale activiteitenovereenkomst uit te werken en de federatievoorzit(s)ter te kiezen (om de drie jaar).
 • Ze beslist over de langetermijnvisie van de beweging: aanpassingen aan de morele principes van onze federatie, de evolutie van de teksten van de Scoutswet en -belofte.
 • Om de debatten te leiden en de kandidaturen te ontvangen, benoemt de federatievergadering een neutrale persoon, de voorzit(s)ter van de federatievergadering.
 • De federatievergadering is samengesteld uit een afgevaardigde per eenheid en uit de leden van de algemene vergadering.

Wie mag de eenheid vertegenwoordelijken?

De afgevaardigde van de eenheid voor de federatievergadering wordt verkozen door de eenheidsraad met absolute meerderheid en bij geheime stemming. De verkozene verbindt zich ertoe om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de federatievergadering en op de informatieve bijeenkomsten van de afgevaardigden.

Voorwaarden:

 • takleid(st)er zijn;
 • minstens 35 jaar oud zijn.
   
Formation

De federale verantwoordelijken

De Federatievoorzit(s)ter

Om de beweging te leiden, verkiest de federatievergadering om de drie jaar een federatievoorzit(s)ter op basis van zijn/haar voorstel van federale activiteitenovereenkomst. Zijn/Haar taak is het in de praktijk omzetten in samenwerking met de federatieleiding en de hele ondersteuningsstructuur te leiden (lokale en federale verantwoordelijken).

De Federatieraad

De federatieraad coördineert de invoering van de federale activiteitenovereenkomst en het activiteitenbeleid van de federatie. Die is samengesteld uit de federatievoorzit(st)er en de federale leid(st)ers, namelijk:

De federale leid(st)ers van de eenheidsgroepen

Samen met hun team staan zij in voor de ondersteuning van de eenheden (één per groep van eenheden, een dertigtal in het totaal). Ze worden verkozen door de vergadering van de leid(st)ers van hun eenhedengroep, op voorstel van de federatievoorzit(st)er.

De federale leiding

De federale leiding zijn de federale leid(st)ers waar de voorzitter zich mee omringt om hem/haar te helpen bij de uitvoering van de federale activiteitenovereenkomst. Elk lid (een tiental in het totaal) wordt verkozen door de federatieraad en is verantwoordelijk voor één of meerdere transversale dossiers die van mandaat tot mandaat kunnen verschillen, in functie van de prioriteiten van de federale activiteitenovereenkomst: de activiteiten van de takken, de organisatie en de opleidingen, de communicatie, de externe en internationale relaties, enz.