Onze identiteit

Scouting is een educatieve beweging voor jongeren op basis van vrijwilligheid. Ze is niet politiek gekleurd en staat open voor iedereen zonder onderscheid, overeenkomstig het doel en de methode die door Baden-Powell zijn uitgewerkt.

Engagement van de scoutsleid(st)ers

Als echte actoren in de opvoeding van elke jongere die aan hen is toevertrouwd, zetten leid(st)ers zich in om scouting tot leven te brengen doorheen het woord van de scoutsleid(st)er en om een relatie te op te bouwen gebaseerd op een goede behandeling in overeenstemming met de Kwaliteitscode voor leid(st)ers. 


Aangezien dit een jongerenbeweging is, maken de activiteiten  deel uit van een traject dat wordt aangeboden aan kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar. 


Aangezien dit een jongerenbeweging is, worden de scouts begeleid  bij hun persoonlijke ontwikkeling door leid(st)ers die in teams (groepsleiding) samenwerken. De leid(st)er en de scout zijn dus betrouwbare en geprivilegieerde partners voor elkaar. Het ontdekkingsproces plaatst het kind centraal zijn of haar leerproces. Plezier blijft een belangrijk middel om dit te bereiken. 
Dankzij ontmoetingen met andere leid(st)ers, de eenheidsleiding en federaties en de ouders, worden de aangeboden activiteiten van de leid(st)ers regelmatig in vraag gesteld.

Iedereen is welkom

Scouting staat open voor iedereen. Op de plaats waar hun eenheid zich bevindt, zorgen de leid(st)ers voor bekendheid rond het scoutingproject en stellen het aan iedereen voor. 


Onze scouting is een recht voor ieder kind en jongere. Het moet toegankelijk zijn en de eenheden moeten aan iedereen plaats kunnen bieden. Zo kan de jongere tijdens zijn hele traject genieten van kwaliteitsvolle animatie, aangepast aan zijn specifieke behoeften.
De federatie is voorstander van gelijkwaardige educatie. Of de takken gemengd zijn of niet - ze staan open voor iedereen en respecteren ieders verschillen, wat een bron van verrijking is voor iedereen.


Elke jongere ontdekt de waarden van de beweging en kan zich vrij aansluiten. Hij/Zij is een uniek persoon, die groeit door zijn/haar eigen keuzes, omdat zijn/haar tak niet te groot is en het een plaats is waar je mag zeggen wat je denkt en waar er naar je wordt geluisterd, wat de jongere vertrouwen geeft. Hij/Zij voelt zich volledig deel van de groep waarin hij/zij opgroeit en wordt erkend als lid.s.

Een actieve spiritualiteit die openstaat voor verschillen

Bij scouting, net zoals elders, is spirituele ontwikkeling essentieel om te waken over de evenwichtigheid en de ontplooiing van de jongere.  Als aanvulling op de persoonlijke en sociale ontwikkeling, helpt spirituele ontwikkeling de jongere om betekenis te geven aan zijn/haar relatie tot zichzelf, tot anderen en tot de wereld en ook om na te denken over zijn/haar bestaan en zijn/haar plaats in het universum. 

 In onze groepen kan elkeen op zijn/haar eigen tempo zijn/haar overtuiging uitdrukken en in aanraking komen met andere overtuigingen. Op die manier dragen ze bij tot dialoog en wederzijds begrip, wat de scouts helpt om een rol te spelen bij de opbouw van vrede.


De leid(st)ers geven de jongere dus de nodige ruimte om zijn/haar ontdekkingen te verdiepen, zijn/haar spiritualiteit te beleven en zijn/haar identiteit op te bouwen, dankzij de aanraking met diversiteit. Door reflectie en uitwisseling aan te moedigen, geven ze iedereen de mogelijkheid verder te gaan dan persoonlijke gedachten en ervaringen met respect voor zijn/haar eigen persoonlijke traject. Voor deze en andere missies  krijgen ze middelen van de federatie en begeleiding door de eenheidsraad die toeziet op de ontwikkeling van elk individu op alle vlakken van de ontwikkeling.

Duurzaam en evenwichtig bestuur

Bij een evenwichtig gebruik van de middelen staat duurzame ontwikkeling centraal, zowel voor de menselijke en financiële als voor de materiële middelen. Elke eenheid geniet ook mee van de financiële investeringen.


Mee met haar tijd, houdt de scoutsfederatie rekening met het verleden door  tegelijkertijd resoluut naar de toekomst te kijken en de volwassenen van morgen te helpen om zich te ontplooien. De leden bespreken actuele onderwerpen en de federatie neemt deel aan maatschappelijke debatten die jongeren aangaan. Samen behandelen we de huidige uitdagingen van de maatschappij. 


Met het oog op een evenwicht tussen de groepen is de federatie georganiseerd als een federatie van eenheden waarin elke eenheid een gelijkwaardige plaats inneemt. Via haar vertegenwoordig(st)er heeft elke eenheid, ongeacht het aantal leden, één stem in de federale vergaderingen.


Omdat wij een jeugdbeweging zijn, spelen de leid(st)ers een hoofdrol in alle beslissingen die de groep aangaan, zowel op lokaal niveau (via de eenheidsraad) als op federaal niveau (via de federale vergadering). De beperkte duur van de mandaten binnen de omkaderende structuur zorgt ervoor dat er voortdurend nieuwe ideeën in de groepen ontstaan.
eaches the groups.