De belgische Scouts contacteren

Als je de Belgische scouts wilt contacteren om een ontmoeting te organiseren of samen een project op te zetten, kan je de internationale dienst contacteren op het e-mailadres inter@lesscouts.be  In die mail stel je jezelf en je groep voor, je verduidelijkt van welke vereniging je lid bent en legt je project en aanvraag uit, geef ook een contactpersoon op. We zullen je aanvraag publiceren voor onze leden via ons platform voor internationale mogelijkheden.

Je kan ook een bericht posten op de Facebookpagina Scouts and Guides visiting Belgium.
 

Les Scouts ASBL
rue de Dublin 21
1050 Bruxelles - Belgique
Tel. +32(0)2.508.12.00
Onze kantoors zijn geopend van maandag tot vrijdag van 8 tot 18h (17h tijdens schoolvakanties).