Onze pedagogie

De pijlers voor de Scoutsleid(st)ers

Om zijn missie te vervullen, wordt scouting overal ter wereld volgens drie essentiële referentiepunten beleefd. Alle scoutsbewegingen ter wereld vervolgen één specifiek doel op een bepaalde manier en op basis van duidelijke waarden.

Om zijn missie te vervullen, wordt scouting overal ter wereld volgens drie essentiële referentiepunten beleefd. Alle scoutsbewegingen ter wereld vervolgen één specifiek doel op een bepaalde manier en op basis van duidelijke waarden.

De Belofte

Ik wil in eer en geweten mij bij de wereldwijde scoutsgemeenschap voegen, van de wereld een betere plaats maken en meebouwen aan de vrede.


Doorheen mijn persoonlijke, sociale en spirituele ontwikkeling verbind ik mij ertoe om elke dag naar best vermogen de waarden van de Scoutswet na te leven.

engagement des animateurs
Scout Leader Skills

Onze waarden

De Scoutsbelofte en -wet

De Scoutswet die elke vereniging die lid is van de WOSM formuleert met haar eigen woorden is geen reglement, maar een weg die leidt naar een ideaal. Die bevat de beleefde waarden binnen de groep en is niet enkel gericht op het collectieve welzijn, maar ook op de individuele ontwikkeling van elke scout.

De Scoutswet

 1. Een scout vertrouwt en verdient vertrouwen.
 2. Een scout zet zich in op de plaats waar hij/zij woont.
 3. Een scout helpt en ijvert voor een rechtvaardigere wereld.
 4. Een scout is solidair en is een broer/zus voor iedereen.
 5. Een scout verwelkomt en respecteert anderen.
 6. Een scout ontdekt en respecteert de natuur.
 7. Een scout doet altijd zijn/haar best.
 8. Een scout lacht en zingt, ook in moeilijke situaties.
 9. Een scout deelt en verspilt niets.
 10. Een scout respecteert zijn/haar lichaam en ontwikkelt zijn/haar geest.

 

Onze drie principes

Er zijn drie engagementen gekoppeld aan de Scoutsbelofte. Het zijn drie principes, plichten of diensten. Ze vertalen de ontplooiing die we kunnen bereiken als we de talenten in onszelf ontwikkelen: persoonlijk - sociaal - spiritueel.

Formation

Onze educatieve ambitie

Scouting moedigt de ontwikkeling van bepaalde kwaliteiten in elke jongere aan. Op die manier willen wij bijdragen tot de opvoeding van mannen en vrouwen die:

 • zelfstandig en vrij zijn: Ze vormen op een actieve manier hun persoonlijke evenwicht door verantwoordelijkheid te nemen voor hun karakter, voorkeuren en keuzes.
 • zelfzeker zijn: Ze zijn in staat om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen, persoonlijke keuzes te maken en te groeien in het meer zichzelf worden, bereid om de ander te ontmoeten zonder negatieve vooroordelen.
 • sociaal zijn: Samen met de anderen smeden ze authentieke en verrijkende banden.
 • behulpzaam en solidair zijn: Ze willen samenleven met de ander die tegelijk verschillend en hetzelfde is om samen met hem/haar iets op te bouwen en om zich in te zetten om hem/haar de mogelijkheid te bieden zelfstandig en vrij te leven.
 • bewust en kritisch zijn: Ze kennen hun grenzen en vaardigheden, ze nemen hun verantwoordelijkheid.
 • van binnen ontplooid zijn: Ze hebben een spiritualiteit en hangen waarden aan die leiden naar iets groters dan zichzelf.
 • evenwichtig zijn: Er is coherentie in wat ze denken, zeggen en doen.

Onze methode

De methode die we gebruiken om de doelstellingen van scouting te bereiken is uitgewerkt rond acht elementen. Die zijn aangepast aan de leeftijd van de scout, zodat hij/zij een speler kan zijn in zijn/haar ontwikkeling.

 • De relatie: Elke leid(st)er bouwt doorheen zijn/haar vrijwillig engagement een band op met het kind die is gebaseerd op luisteren, delen, vertrouwen en respect, zodat iedereen kan groeien.
 • De activiteiten: De jongere leert en groeit doorheen spelletjes, workshops, dienstverlenende activiteiten en andere voorgestelde activiteiten. Deze activiteiten worden meestal samen met hem/haar uitgewerkt.
 • De kleine groep: Het leven in een kleine groep is de ideale omgeving voor een scout om zichzelf en de anderen te leren kennen. Iedereen kan er in het volste vertrouwen leren verantwoordelijk en solidair te worden.
 • De ontdekking: Doorheen de activiteiten doet elke scout persoonlijke ontdekkingen. Hij/Zij wordt zich bewust van wat hij/zij leert en wordt nog nieuwsgieriger om er nog meer te beleven.
 • De Wet en de Belofte: Tijdens zijn/haar traject ontdekt de scout de waarden van de Scoutswet. Hij/Zij integreert ze in zijn gedrag en engageert zich om ze na te leven.
 • De symboliek: een geheel van betekenisvolle woorden, gebaren en rituelen maken deel uit van de scoutssymboliek. Ze versterken het gevoel deel uit te maken van een internationale beweging. Sommige elementen van deze symboliek zijn afkomstig uit de geschiedenis van scouting, andere hebben te maken met een denkbeeldig of door de groep uitgewerkt kader.
 • De natuur : Dankzij het leven in de natuur, tast de scout zijn/haar eigen dimensies en grenzen af. In de natuur wordt hij/zij uitgedaagd, beleeft hij/zij spannende of moeilijke momenten, ervaart hij/zij verwondering en doet hij/zij spirituele ontdekkingen. De scout leert ook het milieu te respecteren.
 • Zich inzetten voor de gemeenschap: Elke scout zal zich moeten inzetten in verschillende gemeenschappen. Dit engagement neemt de vorm aan van dienstverlenende activiteiten die bijdragen tot de verbetering van de gemeenschap en laten de scout groeien en leren. De scout is zich bewust van de vaardigheden die hij/zij dankzij scouting verwerft en merkt welke bijdrage hij/zij kan leveren daar waar hij/zij zich inzet, nu en in de rest van zijn leven.