Een wereldwijde organisatie...

Scouting is in 1907 in het Verenigd Koninkrijk ontstaan. Robert Baden-Powell heeft een educatieve beweging opgericht die jongeren uit alle milieus de mogelijkheid gaf om hun ondernemingsgeest te ontwikkelen om volwaardige burgers te worden.
Baden-Powell zag scouting als een groot spel. Het werd al snel een succes: over de hele wereld werden scoutsgroepen opgericht.
De Wereldorganisatie van scouting (WOSM) is kort daarna ontstaan.

LDe missie van scouting: Een betere wereld creëren

Scouting heeft als missie - gebaseerd op de waarden die zijn vastgelegd in de Scoutswet en -belofte - bij te dragen aan de opvoeding van jongeren om te helpen bouwen aan een betere wereld van ontplooide mensen die klaar zijn om een constructieve rol in de samenleving te spelen.

Tijdens de internationale conferentie van de WOSM in 1999 in Thessaloniki, heeft de wereldwijde beweging haar missie bepaald.

engagement des animateurs

... en een educatieve beweging in België

De Scouts worden erkend als jeugdbeweging door de Federatie Wallonië-Brussel, net als de twee andere Franstalige Scouts- en Gidsenfederaties, de Fédération Nationale des Patros en de Faucons Rouges. Deze vijf erkende jeugdbewegingen staan dus garant voor een kwalitatief pedagogisch project. Ze werken regelmatig samen om nieuwe projecten voor te stellen, hun standpunten tegenover de overheid te verdedigen, enz.

Om als "scout" te worden beschouwd, moet een groep (of federatie) bovendien worden erkend door de Wereldorganisatie van scouting op grond van de waarden en principes die het uitdraagt.
De WOSM erkent slechts één scoutsbeweging per land. In België, is het de Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB), een platform dat vijf verenigingen samenbrengt.

⚠ Niet-erkende scoutsgroepen

Sommige jeugdgroepen misbruiken de benaming van scouting en noemen zichzelf scouts zonder lid te zijn van een erkende beweging. Voor het gemak gebruiken ze het imago van de beweging, de logo's en badges van onze federatie, maar respecteren niet altijd haar waarden en principes.