Verkenners

Verkenner: scout van 16 tot 18 jaar.
Post: naam gegeven aan een tak die de verkenners van een eenheid groepeert.

 

d’éclaireur

Op mijn post, engageer ik mij

De jongere tussen 16 en 18 jaar oud is op zoek naar idealen en wil zijn/haar horizon verruimen.
Op de post ontdekt de verkenner of gids dat hij/zij wereldburger is: hij/zij stelt zijn/haar vaardigheden ten dienste van anderen en zijn/haar overtuigingen.
Hij/Zij denkt na over de toekomst en probeert te handelen in overeenstemming met zijn/haar overtuigingen.
Tijdens het jaar zetten de verkenners kleine en grote projecten op, waarvan hun kamp het voornaamste is.
De verkenners wordt gevraagd hun Belofte te vernieuwen door hun Engagement uit te spreken. Zo herbevestigen ze hun wens om te leven naar de waarden van de Scoutswet, terwijl ze nadenken over de impact die dat engagement op hun toekomstige leven zal hebben.

topping