Jongverkenners

Jongverkenner: scout van 12 tot 16 jaar oud.
Troep: naam gegeven aan een tak die de jongverkenners van een eenheid groepeert.

d’éclaireur

In de troep werk ik samen met de anderen

In de vroege adolescentie ontwikkelt de jongere zijn verantwoordelijkheidszin: hij/zij neemt het heft in eigen handen.
In de troep en in het bijzonder in de kleine groep, de patrouille genaamd, neemt de jongverkenner deel aan de uitwerking van projecten in groep in een geest van solidariteit.
Hij/Zij maakt plannen, droomt, wordt verantwoordelijker en handelt in het belang van de groep
Bij de Jongverkenners delen de scouts gewone momenten in het leven waarin ze elkaar ondersteunen en motiveren. Iedereen krijgt een totem en een voortotem (extra kwaliteit) die zijn of haar lidmaatschap van de groep bekrachtigt. Bij de Jongverkenners toont de scout zijn/haar toewijding aan de scoutswaarden door de Scoutsbelofte te doen.

topping